Vite Colte

Vite Volte
Projekt ViteColte to spóldzielnia winiarska, zaangażowanych jest stu osiemdziesięciu winiarzy, którzy uprawiają trzysta hektarów winnic
Vite Colte tworzą ludzie, którzy mocno wierzą we wspólną koncepcję jakości, w której odpowiedzialność jednostek jest integralną częścią wyniku końcowego. Winiarze, partnerzy, przyjaciele. Członkowie ViteColte są „wspólnikami” w projekcie wymagającym poświęcenia się jakości, która jest tak samo rygorystyczna, jak protokoły stosowane w ramach tego projektu. Aby uzyskać najwyższy poziom jakości, każdy winiarz otrzymuje wynagrodzenie na podstawie wielkości winnicy, a nie ilości produktu.

Od lat 80. XX wieku, kiedy region Piemont opracował własny plan zintegrowanej ochrony upraw (który następnie przekształcił się w standardy techniczne dotyczące zintegrowanej obrony powiązane z planem rozwoju obszarów wiejskich UE), winiarnia aktywnie pracowała, aby przekonać swoich członków do porzucenia konwencjonalnego rolnictwa i przejścia na do bardziej zrównoważonych form zarządzania winnicami i zintegrowanej produkcji.

Winiarnia przyjmuje metody produkcji i zarządzania, które obejmują trzy obszary: solidarność społeczną, efektywność ekonomiczną i odpowiedzialność ekologiczną. Mając to na uwadze, oto niektóre projekty podjęte przez Vite Colte w ostatnich latach.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7